Reservatieformulier infrastructuur

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan u het gebruik van de gewenste infrastructuur aanvragen. Alvorens u het formulier invult en verzendt, is het evenwel noodzakelijk dat u vooraf contact opneemt met de cultuurdienst (reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30) om de beschikbaarheid van de gewenste huurdatum op de gewenste huurlocatie na te gaan.
Een aantal weken voor de datum van uw activiteit ontvangt u van de verantwoordelijke een mail met o.a. de toekenning van het rekeningnummer waarop de waarborg dient te worden gestort, de info over de verplicht af te sluiten verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid, samen met een aantal praktische afspraken, o.a. inzake het afhalen van de sleutel, de bestelling van dranken, de modaliteiten rond afval en de opkuis.

Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet ingevuld worden door de eindverantwoordelijke van het evenement. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij/zij treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen omtrent het evenement.

Wanneer vul je dit formulier in?
Vul dit formulier in vanaf de datum dat uw evenement vastligt. Hou er rekening mee, dat u eerst op voorhand contact dient op te nemen met de cultuurdienst (09 363 83 30 of reservaties@oosterzele.be). Deze zal de beschikbaarheid van de gevraagde infrastructuur checken, evenals het karakter van de activiteit.

Gegevens organisatie

Gegevens activiteit

:
:

Extra diensten

Belangrijke aanvullingen bij huur van theaterzaal GC De Kluize

Regie
Regie staat standaard in de zaal.

Zetelplan
De theaterzaal telt 296 genummerde plaatsen. Voor rolstoelgebruikers dienen zetels vooraf te worden weggenomen (2 stoelen per rolstoel). Er zijn 7 plaatsen beschikbaar voor rolstoelgebruikers. Het zetelplan vind je hier: https://www.gcdekluize.be/gc-de-kluize

Uurregeling
Het personeel pauzeert tussen 12 en 13 u en tussen 18u en 19u tenzij anders overeengekomen.

:
:
Vul hier, indien van toepassing, de data en uren van repetities in.
:
:

Gebruiksreglement