Privacyverklaring

Om als autonoom gemeentebedrijf een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Wie zijn we

https://gcdekluize.be

GC De Kluize

Sportstraat 3, 9860 Oosterzele

09 363 83 30

Doeleinden & verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:


  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Gemeente Oosterzele geeft alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:


  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven


Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.


Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.


Cookies

Een overzicht van de cookies die gebruikt worden op deze site.

CookieBeschrijving
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDeze cookie wordt gebruikt door de GDPR Cookie Consent-plugin voor de toestemming m.b.t. alle cookies in de categorie ‘analytisch’.
cookielawinfo-checkbox-analytischNo description
cookielawinfo-checkbox-functionalDeze cookie wordt gebruikt door de GDPR Cookie Consent-plugin voor de toestemming m.b.t. alle cookies in de categorie ‘functioneel’.
cookielawinfo-checkbox-functioneelThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt gebruikt door de GDPR Cookie Consent-plugin voor de toestemming m.b.t. alle cookies in de categorie 'essentieel'.
CookieLawInfoConsentRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policyDeze cookie wordt gebruikt door de GDPR Cookie Consent-plugin voor het anoniem opslaan van de instellingen van de gebruiker aangaande de toestemming voor het gebruik van cookies.
VISITOR_INFO1_LIVEA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
vuidVimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos to the website.
YSCYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.

Pas je toestemming aan

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data & tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar AGB De Kluize, Sportstraat 3 in 9860 Oosterzele.


Klachten inzake privacy voor Vlaamse lokale overheden kunnen gericht worden aan de VTC:


Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

tel: +32 (0)2 553 50 47

fax: +32 (0)2 553 55 42

contact@toezichtcommissie.be